Teenused

Meie poolt pakutavad teenused:

Metsauuendus

 Maapinna ettevalmistus

Istutamine/Külvamine

Logistika

 Ümarmaterjali kokkuvedu

 Ümarmaterjali transport

 Treilerveod

Hooldusraie

 Valgustusraie

 Harvendusraie

 Sanitaarraie

Metsakorraldus

 Metsamajandamis-kavade koostamine

 Nõustamine

 Metsamaa hindamine

Uuendusraie

 Turberaie

 Lageraie

 

Energiapuit

 Võsagiljotiini lõikus

Raiejäätmete kokkuvedu

 Raiejäätmete hakkimine

Koos leiame parima lahenduse, helistage 505 5752 või kirjutage info@metsahalduse.ee