top of page
Metsahaldus täisteenus

Pikaajaline metsahalduse teenus on mõeldud kõigile metsaomanikele, kes soovivad, et nende mets saaks järjepidevalt ja heaperemehelikult majandatud.

Eriti soovitame Teil valida metsahaldus teenuse, kui metsamaa asub elukohast kaugemal ja puudub pidev järelevalve võimalus.

Meie pikaajalistele klientidele on oluline, et metsast oleks rõõmu ja tulu ka järeltulevatele põlvedele. Täiesti hooldamata ja järjepidevalt hooldatud metsa väärtuse vahe võib raieküpseks saades olla kuni 40%. Pöörame erilist tähelepanu metsakasvatusele ja raietöö kvaliteedile, sest tänane töö avaldub metsa edasises kasvamises ja tulevikuväärtuses.

Metsa hooldamiseks ja uuendamiseks on ette nähtud ka mitmeid toetusi, mille kohta saad rohkem infot meie spetsialistidelt. 

ANT Metsahalduse OÜ omab kaasaegset masinaparki, mis võimaldab metsa majandada paindlikult ja efektiivselt. Meie meeskonnas on oma ala vaieldamatud professionaalid. Seetõttu suudame tagada usaldusväärsuse ja teostada väga hea kvaliteediga metsatöid.

Lisaks erinevatele raietöödele teostame: 

  • kraavide ja metsasihtide hooldus 

  • energiavõsa lõikus ja turustamine

  • maaparandussüsteemide rajamine ja rekonstrueerimine   

  • maapinna mineraliseerimine  

  • istutustööd

  • kultuuride hooldus ja valgustusraied

Metsahaldus täisteenus hõlmab endas järgnevat:

  • Koostame metsamajandamise kava ja järgneva 10 aasta tegevuskava.

  • Planeerime metsatööd, arvestades ilmastikku, Metsaseadust ja olukorda puiduturul.

  • Aastas korra anname ülevaate juurdekasvust ja järgneva aasta metsatöödest.

  • Teostame järelevalvet vähemalt 2 korda aastas. Võimalike tormikahjude puhul koheselt.

ANT Metsahalduse hallatavasse metsaportfelli kuulub täna juba ligikaudu 4500 ha metsamaad.

Vaata, mida kliendid meist arvavad!

“ANT Metsahalduse meeskond on võrratu. Nii head suhtumist ja projektijuhtimise taset pole ma Eesti metsandussektoris varem kohanud. Ma ei arvanud, et masinatega saab sellisel tasemel harvendusraiet teostada. Nüüd käin nagu mõisapargis iga päev jalutamas.” 

TEHTUD TÖÖD

—  Maira Vahula, Metsaomanik Harjumaal, Pähklimetsas

Tehtud tööd
bottom of page