top of page
Kasvava metsa raieõigus

Hea metsaomanik,


kui olete otsustanud müüa raieõigust, siis küsige pakkumist ka meilt!

Suudame pakkuda õiglast ja konkurentsivõimelist hinda ning kiiret asjaajamist.  

Kasvava metsa raieõiguse võõrandamise puhul müüb metsaomanik õiguse oma kinnistult kokkulepitud mahus puitu raiuda. See on üks levinumaid metsamajandamise viise juhul, kui soovitakse kinnistu endale jätta. Lepingu raames korraldatakse Teie eest raietööd ja realiseeritakse puit. Olenevalt lepingu tüübist tasutakse ostusumma Teile täies ulatuses lepingu sõlmimisel või siis tööde lõpus mõõdetud metsamaterjali alusel.  

 

Kasvava metsa raieõiguse korrektseks müümiseks on vajalik:

  • Metsamajandamise kava (üle 5ha metsamaa puhul)

  • Keskkonnaameti poolt kinnitatud Metsateatist

Vajadusel aitame Teid metsamajandamiskava tellimise ja metsateatise koostamisega. Lisaks on maaomanikul alati võimalus meie ettevõtte spetsialistiga koos metsas käia, et ühiselt raieplaan kavandada.

Raieõiguse võõrandamiseks on enamlevinud kaks lepingu tüüpi:

  • Võlaõiguslik raieõiguse võõrandamise leping

Raie müüakse kokkulepitud mahus ja hinnaga. Ostusumma tasutakse täies ulatuses lepingu sõlmimisel. Tehing ei ole notariaalne.

  • Võlaõiguslik raieõiguse võõrandamise leping sortimentide alusel

Raie müüakse kokkulepitud materjali hindadega Teie metsast reaalselt väljaraiutava puidukoguse alusel, mis selgub tööde lõpus. Kogu tööprotsessi jooksul on metsaomanikul täielik ülevaade materjali liikumisest ja puidukogused on kontrollitavad harvesteri mõõtenäitude ja kokkuostjate mõõteaktide põhjal. Raietööde alustamisel tasutakse kokkulepitud summas ettemaks (tavaliselt 50%). Lõplik ostusumma tasutakse mõõteaktide alusel peale metsamaterjali realiseerimist. Tehing ei ole notariaalne.

ANT Metsahalduse OÜ omab kaasaegset masinaparki, mis võimaldab metsa majandada paindlikult ja efektiivselt. Meie masinaoperaatorid on oma ala vaieldamatud professionaalid. Seetõttu suudame tagada usaldusväärsuse ja teostada väga kõrge kvaliteediga raietöid.

 

Lisaks saame siduda raieõiguse lepinguga muud vajalikud metsatööd:

  • kraavide ja metsasihtide hooldus 

  • energiavõsa lõikus ja turustamine

  • maaparandussüsteemide rajamine ja rekonstrueerimine  

  • maapinna mineraliseerimine  

  • istutustööd

  • kultuuride hooldus ja valgustusraied

Võtke julgelt meiega ühendust, vastame kõigile küsimustele ja vaatame üle kõik müügisoovid!

Vaata, mida kliendid meist arvavad!

“ANT Metsahalduse meeskond on võrratu. Nii head suhtumist ja projektijuhtimise taset pole ma Eesti metsandussektoris varem kohanud. Ma ei arvanud, et masinatega saab sellisel tasemel harvendusraiet teostada. Nüüd käin nagu mõisapargis iga päev jalutamas.” 

TEHTUD TÖÖD

—  Maira Vahula, Metsaomanik Harjumaal, Pähklimetsas

Tehtud tööd
bottom of page